საპატრიარქოს დამოკიდებულება ევროკავშირისა და რუსეთის მიმართ


მსგავსი განცხადებები: