ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია, მე-2 ნაწილი


ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია, მე-2 ნაწილი

ერთი ტაძრის ისტორია

ტელეკომპანია POSTV

11.02.2022

მსგავსი განცხადებები: