ჰუმანური პედაგოგიკის სამი მთავარი პრინციპი


 ჰუმანური პედაგოგიკის სამი მთავარი პრინციპი - მიმღებლობა, მადლიერება და სიყვარული  ფსიქოლოგ პაატა ამონაშვილის შეხვედრა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლებთან  26.07.2022

მსგავსი განცხადებები: