სარწმუნოებისა და მეცნიერული აზრის ურთიერთმიმართება


სარწმუნოებისა და მეცნიერული აზრის ურთიერთმიმართება

თეოლოგი და ფიზიკოსი ლევან აბაშიძე

გადაცემა "გზაგასაყართან"

03.03.2022

მსგავსი განცხადებები: