არის თუ არა მრავლისმცოდნეობა მოაზროვნეობა?


თეოლოგი გიორგი გვასალია

გადაცემა "გზაგასაყართან"

14.07.2022

მსგავსი განცხადებები: