საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ვებგვერდის ბაზაზე ახალი აპლიკაცია შეიქმნა


საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ვებგვერდის ბაზაზე ახალი აპლიკაცია შეიქმნა

მსგავსი განცხადებები: