'ცხინვალის რეგიონი - ისტორია და თანამედროვეობა'


დღეს, 2024 წლის 23 აპრილს, საქართველოს საპატრიარქოში კონფერენცია სახელწოდებით ,,ცხინვალის რეგიონი - ისტორია და თანამედროვეობა” გაიხსნა

საპატრიარქოს ტელევიზია "ერთსულოვნება"

23.04.2024

მსგავსი განცხადებები: