სამეცნიერო კონფერენცია 'ცხინვალის რეგიონი - ისტორია და თანამედროვეობა' დასრულდა


დღეს, 2024 წლის 24 აპრილს, საქართველოს საპატრიარქოში სამეცნიერო კონფერენცია ,,ცხინვალის რეგიონი - ისტორია და თანამედროვეობა” დასრულდა

საპატრიარქოს ტელევიზია "ერთსულოვნება"

24.04.2024

მსგავსი განცხადებები: