'განათლება, შემოქმედება და სულიერი განვითარება ქმნის მშვიდობას'


2023 წლის 16 ნოემბერს, შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელშეწყობით განხორციელდა პროექტი "განათლება, შემოქმედება და სულიერი განვითარება ქმნის მშვიდობას", რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს:

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმთბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებმა;

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებმა;

ევგენი მიქელაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის გუნდმა (ხელმძღვანელი ბადრი ჯიმშელეიშვილი);

პატრიარქის ნათლულების გუნდმა.

ღონისძიების მთავარი გზავნილი იყო მშვიდობა, რომელიც არ არის სტატიკური მდგომარეობა, არამედ ესაა დრო ქმედებისა, მოყვასზე ზრუნვისა და შენებისა, რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნეს ადამიანის სულიერი, გონებრივი თუ ფიზიკური გაძლიერებისა და სრულყოფისათვის.

ფოტო: ნინო სოზაშვილი

მსგავსი განცხადებები: